Kontakt

Petra Sedláková Hynková ~ Pūjā Devī Dāsī

Tel.: +42 (0) 728 064 037

E-mail: petra@pavanah-yoga.cz

IČO: 072 405 46